Tinting/ Eyelash Lift

Eyelash Tinting

$25.00

Eyebrow Tinting

$18.00

Eyelash/Brow Tinting

$35.00

Eyebrow Wax and Tint

$25.00

Lash Lift and Tint Before & After

Lash Lift

$65.00

Lash Lift & Tint

$80.00

“Eye Got My Eye on You”

$99.00

(Lash Lift & Tint and Eyebrow Wax and Tint)

Brow Lamination and tint

$70.00